Season
  

LZ Types
  
  
  

IPC Phase Legend
 
Famine (IPC Phase 5)
 
Emergency (IPC Phase 4)
 
Crisis (IPC Phase 3)
 
Stressed (IPC Phase 2)
 
Minimal (IPC Phase 1)
Urban icon (with phase colour)
IDP icon (with phase colour)